22.6.11

Ukon juhlat / Celebration of Ukko

English below

Ukon juhla / Ukon vakat / Ukonkunniat / Ukonhäät

Touko-kesäkuussa. Muinaissuomalaiset viettivät alkukesästä Ukon juhlaa tai juhlia. Ukon vakat olivat pitäjän tai yhden tai useamman kyläyhteisön järjestämät uskonnolliset pidot. Vakkajuhlissa uhrattiin vakallinen ruokaa ja juotiin pyhää olutta. Kyseessä oli todennäköisesti juhla sadon ja hedelmällisyyden varmistamiseksi. Ukon juhlan ajankohta on todennäköisesti vaihdellut eri aikoina ja eri paikoissa. Ukon vakkoja vietettiin ainakin kevätkylvön yhteydessä hyvän sääonnen toivossa. Jossain lähteissä arvellaan, että juhlaa olisi vietetty toukokuun 25. päivä, toisissa tapa taas yhdistetään juhannukseen.

Tämä perinne jatkui joka tapauksessa pitkälle historialliselle ajalle asti. Värmlannin suomalaiset viettivät kaksi ukonjuhlaa »touonalkajaisten» ja juhannuksen välisenä aikana. »Pitää tehä ukoinkunnian, niin soa vettä», sanottiin poutakesänä. Ukonkunnioissa talon emäntä teki ukonsupun eli poutatuohisen, jonka avulla tehtiin rituaali veden “ostamiseksi” Ukolta. Ukonkunnioita vietettiin vain juhannukseen asti, ei koskaan juhannuksen jälkeen.

Kun satoi ensi kerran poudan jälkeen, vietettiin uudet pidot: »ukoinkeikkeet» eli ukonhäät. Agricolan kuuluisat humalasäkeet liittyvät luultavasti juuri tähän juhlaan, Ukonhäihin kuului nimittäin voimakkaan oluen nauttiminen ja juhlakunnan humaltuminen. Humaltumisen katsottiin varmistavan hyvä sato-onni. Ukonkeikkeitä seuranneena päivänä kodit siivottiin perusteellisesti.

Lähde: http://www.taivaannaula.org/blogi/?p=1008

-Lilli-

-----------------------------------------------------------

Celebration of Ukko / Ukko's bushels / Honor of Ukko / Ukko's wedding  

On May-June. Ancient Finns celebrated Ukko at the beginning of the summer. The bushels of Ukko was a religious feast held by keepers or more than one village. In the bushel celebration they sacrificed a bushel of food and they drank holy beer. It was probably held to ensure crop and fertility. The time of The celebration of Ukko has probably been in different times in different places. The bushels of Ukko were at least held in the same time as spring plantings as hoping the good weather. In some sources it's claimed the celebration was on 25th of the May and in some others the custom has been combined to the Midsummer Day.

Anyway this tradition continued in far to the history. Finns at Värmlann spend two celebrations of Ukko in between "touonalkajaiset" (beginning of the May) and Midsummer Day. "Pitää tehä ukoinkunnian, niin soa vettä" (You must honor the Ukko so we get water) they said in heat summers. In the honor of Ukko the mistress of the house made "ukonsupu" aka "poutatuohinen" of which help they made a ritual to "buy" water from Ukko. Honor of Ukko were held only until Midsummer Day, never after it.

When it rained first after the dry weather they held a celebration: "ukoinkeikkeet" aka Ukko's wedding. Agricola's famous drunk words are probably related to this celebration, in the Ukko's wedding it was concerned  to enjoy strong beer and the people to get drunk. That way they ensured the good luck of crop. On the next day they cleaned the houses thoroughly.

Source: http://www.taivaannaula.org/blogi/?p=1008

-Lilli-

Ei kommentteja: