31.5.13

Bostoninterrieri Hugo / Hugo, the Boston terrier

Tämä pikku veikkonen ("raato") on meillä nyt kylässä :) / This little fella ("carcass") is visiting us now :)

Hugo sanoo 'hei' teille kaikille! / Hugo says 'hello' to you all!

Ja katsokaa mitä juuri sain postista! Vihdoin minulla on nämä! / And look what I just got from the mail! Finally I have them!

27.5.13

Sateenkaaren tuolla puolen

Katsokaa uutta paitaani! Pidän siitä todella!

Viime kerrasta on jo aikaa ja olen kovin pahoillani siitä, mutta minkäs teet kun olet kipeä.

Mutta tänään laulan saman kappaleen kun viimeksi, eli Over the Rainbow, mutta tällä kertaa suomeksi eli Sateenkaaren tuolla puolen.

Kiitos kun katsoit!

http://www.youtube.com/watch?v=dQ_kJlfRgCM

Look at my new shirt! I really like it!

Well, it's been awhile and I'm really sorry but what can you do when you are sick.

But today I'm going to sing the same song as last time, and it was Over the Rainbow, but this time I'm going to sing it in Finnish and it's called Sateenkaaren tuolla puolen.

Thank you for watching!

22.5.13

Rake Tähtinen: Musta Joulu

English below

Takakansi:

"Uusikaupunkilainen lumeton ja vesisateinen jouluaatto saa entistä synkempiä piirteitä, kun kerrostaloasunnosta löytyy surmattuna nuori nainen. Yhteinen joulu kuusivuotiaan tyttären kanssa on rikoskomisario Petäjämäelle enää kaukainen muisto, kun surman tutkinta käynnistyy täydellä teholla. Hämmennystä tutkijoille aiheuttaa epäiltyjen puuttuminen ja rituaalimurhan mahdollisuus. Surmaaja iskee kaupungissa toisen kerran ja rikoskomisario huomaa jahtaavansa kollegoineen uransa ensimmäistä seksuaalimurhaajaa. Kuinka monta uhria tarvitaan ennen kuin painajainen loppuu? Petäjämäellä on pelissä lopulta myös läheiseksi tulleita ihmisiä... Onko musta joulu myös loputon?"


Tämä oli hauskaa lukemista. En ole pitkään aikaan ahminut mitään kirjaa mutta tämän luin aika nopeasti. Se oli mielenkiintoinen ja vaikkei ollutkaan uskomattoman hienosti kirjoitettu se oli silti viihdyttävä.

Tapahtumat tapahtuvat Uudessakaupungissa. Minä olen kotoisin sieltä ja kirjailijakin, jonka tunnen, asuu myös siellä. Ehkä se on yksi niistä asioista joka kiehtoo minua tässä kirjassa. Tiedän jokaisen paikan joka mainitaan. Osaan pistää tapahtumat oikeisiin paikkoihin, tiedän miltä niissä näyttää ja tiedän missä päin kaupunkia ne ovat. 

Tämä on Raken ensimmäinen kirja ja sen hieman näkeekin. Oli joitain kohtia joissa huomasin ajattelevani, että ne olisi voinut kirjoittaa paremmin, mutta ei se minua kuitenkaan paljoa haitannut. Kirja on silti mielenkiintoisesti kirjoitettu ja se on loistavaa pientä kesälukemista (vaikkakin kirjan tapahtumat tapahtuvatkin jouluna :D). Ei liian raskas, joukossa on huumoria ja jännitystä ja paljon mielenkiintoisia ajatuksia ja elämänkatsomuksia ja löysin myös hyvin tuttuja asioita joukosta.

Pidän siitä miten Rake on ottanut hienosti selvää wiccalaisuudesta ja asettaa sen hyvään valoon. Ja jopa murhaaja vaikuttaa jollain tasolla inhimilliseltä. Hänellä on hyvin suora näkemys elämästä ja ellei tuo näkemys olisi kääntynyt hulluuden puolelle, olisi se ollut loistava tapa elää.

Aion varmasti lukea Raken seuraavat kirjat :)


http://i.levykauppax.fi/cover/normal/1/15/159398.jpg?book


Back cover:

"The Christmas Eve gets more dark in snowless and rainy town called Uusikaupunki when there's found murdered woman from her apartment house. For detective Petäjämäki, Cristmas with his 6-year-old daughter is only a distant memory, when the investigations of the murder begins. The missing of suspects and possibility of ritual murder are confusing the investigators. When the muderer strikes again, detective and his collegues realises they are chasing their very first sexual murderer. How many victims is needed before this nightmare will end? Eventually Petäjämäki has also his new friends involved in the game... Is the black Cristmas also endless?"


This was really fun to read (the name in english is Black Christmas). It's been a while for me to gobble a book but this was read quite quickly. It was interesting and although it wasn't splendidly written, it was entertaining.

The events happens in town called Uusikaupunki. That's the town where I'm from and also the town  where the writer, who I know, lives. Maybe that's one of the things that facinates me in this book. I know every place mentioned. I can put the events in their actual places, I know how they look like and in which part of the town they are.

This is the first book from Rake and it does show a little bit. There's some places where I found myself thinking it should have been written better but it didn't bother me that much. The book is still interestingly written and it's a wonderful little summer reading (although the book is happening on Christmas :D). Not too heavy, there's humour and excitement and also very thoughtfull ideas and way of looking things and I also can find very familiar things there.

I like the research Rake has done about wicca and how he shows it with a good light. And even the murderer seems somewhat of humane. He has quite straight opinion on life and if it wouldn't have turned into insanity it would have been quite good way of living the life.

I'm definately going to read the next books from Rake :)

17.5.13

Ei lauluja / No songs

Olen ollut kipeä.

Olen hyvin ihmeissäni.

Minulla oli kai jonkinlainen mahatauti ja kuume (tai sitten se oli ruokamyrkytys, mutta epäilen vahvasti sitä koska sitten olisin ollut ainoa ryhmästä joka sen sai).

Viimeksi olen ollut näin kipeä varmaan vuonna 2004, silloinkin sairastin molemmat samaan aikaan.

Olen kunnossa nyt mutta odotan silti seuraavaan viikkoon ennen kuin alan tekemään uutta lauluvideoa.

-Lilli-

---------------------------------------------

I've been sick.

I'm amazed.

I had somewhat of a stomach flu and fever (or maybe it was food poisoning, but I hardly doubt it because then I would have been only one in a group who got it).

Last time I was this sick on year 2004, I think, when I also had both of them.

I'm fine now but I'll wait next week before making any new singing videos.

-Lilli-

10.5.13

Lapsia, juhlia ja muuta / Children, parties and else

English below

Olen ollut paljon juhlissa viime aikoina.

Ensin olimme siskontyttöni pojan ristiäisissä. Nimeksi tuli Mico Eerik.

Sitten juhlimme Vappua ystävien kanssa metsässä piknikillä. Meillä oli jopa aarrejahti :D Juhlimme samalla kahden ystävämme syntymäpäivää ja toinen heistä oli käynyt edellis päivänä piilottamassa aarteen ja meillä oli jopa kartta jotta löytäisimme sen. Se oli tosi hauskaa.

Ja eilen olimme juhlimassa veljentyttöni syntymäpäiviä. Hän täytti 4 vuotta.

Kirjoitin myös sopimuksen kesätyöpaikkaani. Minusta tulee tarjoilia Kulttuuriravintola Kiveen.

Täytyy kyllä myöntää, että kaikkien näiden lasten ympäröimänä olen alkanut haluta lasta itsekin. Ja se on jo outoa! Tosissani epäilin, ettei tämä päivä koskaan tulisi, mutta mitä luultavamminkin biologinen kelloni on alkanut tikittää. Mutta se ei ole kovin äänekäs tikitys. Vain vaimea tik tak. En tosiaankaan ole aikeissa yrittämään saamaan lasta juuri nyt! Elämäni ei ole vielä siinä pisteessä, että siihen voisi tuoda lapsen mukaan (eikä Isännänkään). Mutta ehkä vielä jonain päivänä yritämme kokeilla jos saisimme lapsen, tosin en usko sen olevan kovin helppoa. Minulla ei ole mitään lääketieteellistä todistusta tästä, vain aavistus.

Mutta ensin minun täytyy päästä kouluun ja valmistua, tarvitsemme oman talon ja haluan koiratkin ensin ja sitten myöhemmin voimme ehkä miettiä tätä uudestaan. Pelkäänpä, että olen silloin jo 30 paikkeilla ja Isäntä on 36... se ei kuulosta kovin hyvältä... mutta minkäs teet. En ole niitä jotka opiskelevat ja hoitavat lasta samalla. Tiedän, että hajoittaisin vain itseni sillä.

Viisi vuotta on pitkä aika, mitä jos joku kerta sattuukin pieni vahinko, saatatte kysyä... no, vakuutan teitä, että se ei tule tapahtumaan ja siihen on hyvä syykin, mutta siitä ei sen enempää.

Mutta jos joskus meillä vielä on lapsi, olen leikkinyt idealla, että lapsesta tulisi kaksikielinen :) Opettaisimme hänelle suomea ja englantia. Siitä saattaisi olla hyötyä hänelle. Minun tosin täytyisi parantaa englannin kielen taitoani ennen sitä :D Tai sitten jätän englanti puolen kokonaan Isännälle.

Minä ja Mico / Me and Mico

Aarrekartta / Treasure map

Aarre! / The treasure!

Minä ja nuorimmaisin veljenlapsista, Silva, kohta 1v / Me and the youngest of my brother's children, Silva, almost 1 year old.


I've been in a lot of parties lately.

First we were in my niece's (from my sister's side) child's christening. Boy got a name Mico Eerik.

Then we were celebrating Vappu (The May Day, First of the May) with a picnic at forest with our friends. We even had treasure hunt :D We also celebrated two of our friends' birthdays and one of them had hidden a treasure in the forest the day before and we had even a map to find it. It was lot of fun.

And yesterday we were at my niece's (from my brother's side) birthday parties. She turned 4 years old.

And I've also made a contact for my summer job. I'm going to be a waitress in culture restaurant Kivi.

I must admit, with all these little children around me lately, I've started wanting a child myself. And that's really odd! I really doubted there isn't going to be this day, but apparently my biological clock started ticking finally. But it's not ticking very loudly. Just a feeble tic toc. I'm not going to start trying to have a child now! My life isn't in the right place for a child yet (and not my partner's). But maybe someday we can try and see if we can have a child, although I doubt it's not going to be easy. I don't have any medical proof for it, but it's just a feeling.

But first I need to get to school and graduate, we need our own house and I want to get the dogs first and later, let's see if we can think about this again. I'm afraid I'm going to be near 30 before that point and my partner would be 36... that doesn't sound very good... but what can you do. I'm not one of those who is going to study and take care of a child at the same time. I know that I would broke myself with that.

Five years is a long time, what if we have a little accident someday, you might ask... well, I assure you, that's not going to happen and there's a good reason for it, but that's enough of that.

But if I'll someday can have a child, I've been playing with the idea of making him or her bilingual :) We would teach her Finnish and English. It might be useful to him/her later. I need to improve my English skills before that :D Or maybe I'll let my partner to handle the English part.

8.5.13

Over the Rainbow

Uusi laulu!

Tämän päivän laulu on varmaan tuttu. Se on elokuvasta 'Ihmemaa Oz' ja se on tietenkin 'Sateenkaaren tuolla puolen'. Laulan tällä kertaa englanniksi mutta laulan saman kappaleen vielä suomeksikin myöhemmin.
A new song!

Today's song is probably familiar to you. It's from the movie called 'Wizard of Oz' and it's of course 'Over the Rainbow'. I'm singing this in English and later I'm going to sing it also in Finnish