14.8.12

Ahdistaa / Distress

English below

Huomenna, ennen viittä, minun pitäisi päättää haenko Avoimeen Yliopistoon vai en.

En tosiaankaan tiedä mitä teen...

Olen niin ahdistunut nyt...

Mitä jos en sovikaan Yliopisto-opiskelijaksi ja kaikki raha mene hukkaan kun en saakkaan hyviä arvosanoja tai pääse kursseista läpi.

En osaa kirjoittaa esseitä, en ole koskaan osannut, varsinkin kun viime kerrasta on aikaa, se oli vuonna 2006. Lukemiseni on myös sitä ja tätä tai pikemminkin luetunymmärtäminen. Saatan kärsiä jonkinasteisesta dyslexiasta. Ja se on vielä vaikeampaa kirjoittaa uudestaan sama teksti mutta eri tavalla, omalla ajatuksella. Miten muka voin kirjoittaa saman asian uudestaan kun se on jo kirjoitettu ja varmasti paremmin ja paremmalla kielellä kuin mitä itse pystyisin ikinä suoltamaan. Olen aina tapellut tämän asian kanssa.

Ja mitä jos minulla ei olekaan mitään sanottavaa kun pitäisi keskustella jostain aiheesta opiskelijakavereiden kanssa foorumilla... jota opettaja seuraa ja arvioi. Tai mitä jos joku on jo sanonut saman asian kuin mitä minä ajattelin sanoa, ja totta kai hän sanoi sen paremmin ja ymmärrettävämmin kuin mitä minä voisin koskaan sanoa.

Tai jos en vain saa itseäni opiskelemaan itsenäisesti riittävän paljon. Lukemaan tekstejä ja tekemään tehtäviä ja keskustelemaan foorumeilla. Onko minulle edes mahdollista oppia itsenäisesti ilman että on ketään jota kuunnella, ketään ketä näyttää että näin, ja sitten teen itse perässä...

En tiedä edes miten oppisin parhaiten. Se tuntuu olevan niin liitoksissa aiheeseen ja opettajaan. Jos aihe on tylsä, en opi. Jos opettaja on tylsä, en opi. Jos aihe on ihana, mutta opettaja tylsä, en opi. MUTTA jos aihe on tylsä, mutta opettaja ihana, on minullakin mahdollisuus oppia! Olen ymmärtänyt jopa matematiikkaa tällä yhdistelmällä!

Mutta Yliopistossa ei ole opettajia...

Pelkään myös ettei minulla ole varaa tähän sekä musiikin teoriaan että laulutunteihin. Pelkään että joudun jättämään teorian ja laulun joksikin aikaa. Enkä haluaisi sitä. Mutta selvästikin en ainakaan saa ammattia niistä. Avoin Yliopisto olisi yksi mahdollinen tie ammattiin. Mutta toisaalta taas... se saattaa olla myös rahan hukkaa.

En tosiaankaan tiedä mitä tehdä... vai pitäisikö minun vain hakea oppisopimusta...eläintenhoitoa tai jotain muuta... koska eivät ne minua ainakaan pääsykokeilla tunnu ottavan kouluihin... Mutta kirjastoonkaan ei pääse oppisopimuksella. Ja se on todella harmi.

Mitä minä teen!!??

Pää räjähtää ja minä olen niin nynny! Vihaan itseäni kun olen niin pelkuri!

-Lilli-

----------------------------------------------------------------

Tomorrow, before five o'clock, I need to decide if I apply to the Open University.

I really don't know what to do...

I'm so distressed right now...

What if I'm not suitable into University and all the money is payed for nothing when I won't get good grades and won't pass the courses.

I don't know how to write essays, never had, especially not now because last time I wrote an essay it was on 2006. My reading is also what it is or should I say especially understanding what I've read. I might suffer of somekind of dyslexia. It's more difficult to again write the text in a new way with my own thought. How can I do that when the same thing has already been written and even in better way and with better language which I can never produce. I've always fought with that.

And what if I have nothing to say when I'm supposed to talk about some issue with my student friends in the forum... and the teacher is grading the conversation. Or if someone has already said what I was going to say, and of course that one would say it better way and more understanably than I could ever say it.

Or if I just can't get my act together enough to study myself. Reading texts, writing assingments and talk on the forums. Is is possible for me to learn like that when there's know one who to listen and no one to show me how and then I can try myself...

I don't know how I learn best. I seems to be so connected in the subject and teacher. If the subject sucks, I won't learn. If the teacher sucks, I won't learn. If the subject is wonderful, but teacher sucks, I won't learn. BUT if the subject sucks but teacher won't, that's a wonderful compilation! I have even understood math with a really good teacher.

But, in the University, there's no teachers.

I'm afraid how I can afford this, and my music theory lessons and singing lessons. I'm afraid I have to take the theory and singing away for awhile. And I don't want that. But obviously I won't get occupation from those. Open University could be possible way. But then again... it might also be money loss.

I really don't know what to do... or should I just apply for apprenticeship contract... for some animal care or something else... because they don't seem to take me into school with entrance exams... But they won't offer me apprenticeship in library. And that's really a shame.

What to do!!??

My head is explosing and I'm such a wuss! I hate myself because I'm so coward!

-Lilli-

2 kommenttia:

Svetlana - Chili_Ri kirjoitti...

Voi miten tuttu tilanne!! Vastaavan kävin läpi viime keväällä... Seuraa vain unelmia!!!!! Voimia! *Halaus*

Lassiter Chase and Benjamin kirjoitti...

Good luck in deciding what to do. It's a hard decision for anyone. Don't put yourself down, you are smart and talented. I still remember those really neat Christmas cards you showed us on the blog-- that were so artistic. Maybe you could take a class in arts or something like that at the University. Good luck in figuring out the right path to take. Have faith.