6.5.11

Huutoyöt ja Jyrin päivä / Shout nights and the day of Jyri

English below

Huutoyöt ja Jyrin päivä

Huutoyöt 13. ja 22. huhtikuuta, Jyrin päivä 23. huhtikuuta. Pienellä alueella Savossa sekä suvipäivän, että Jyrin päivän (23. huhtikuuta) aattoyö on nimeltään huutoyö. Silloin huhuiltiin metsissä: »Hyvä Jyrki, Pyhä Jyrki, pane hurtat kiinni suviöistä talviöihin». Samalla sytytettiin kukkuloille kokkotulia ja paimenet soittivat torviaan. Tarkoitus oli karkoittaa kevätnälkäiset sudet mailta ja halmeilta kesäkaudeksi, sillä päivä on ollut vanha karjanuloslaskupäivä. Vanhalle kansalle karjan laitumelle lasku oli todella juhla, jota juhlistettiin syömällä ja yleisellä ilonpidolla. Päivän sopivalla vietolla ja uhreja tarjoamalla saatettiin vainajain henget suosiollisiksi vuoden viljankasvulle ja karjalle sen laitumelle käydessä.

Keskisellä Pohjanmaalla puhuttiin »jyrynajosta». Lapset ottivat Jyrin päivänä kellot kaulaansa ja juoksivat muutenkin meluten ja melskaten ympäri taloja ja lähimetsiä. Savossa ja Koillis-Pohjanmaalla mukana olivat myös aikuiset, puita paukutellen, ajamassa susia mailta halmeilta. Satakunnassa syötiin Jyrin päivänä rituaalinen toukotöiden alkajaisateria, jonka pääosan muodostivat jouluksi leivotut kylvöleivät. Kalamiehet tiesivät, että Yrjönä alkoi ahvenen kutu.

Jyrin päivänä oli noudatettava hiljaisuutta. Silloin ei kukaan saanut tehdä työtä, hakata, jyskätä tai paukutella ovia. Jopa ovensaranatkin voideltiin, etteivät ne narisisi. Tämä kaikki tehtiin estääkseen ukkosta käymästä kesällä, ettei sato vahingoittuisi. Muuten kyllä huudettiin kovasti. Metsästä ei saanut taittaa Jyrkinä oksaakaan, siitä pysähtyisi muuten koko vuoden kasvillisuus. (Tämä on vähän ristiriidassa siihen mitä aikaisemmin on kirjoitettu mutta eripuolella Suomea on ollut eri käytäntöjä).

Etelä-Savossa toimitettiin Jyrin päivänä uhriateria. Silloin pantiin olutta ja laitettiin ruokaa joka aamiaisen aikana pantiin pöydälle, mutta ei maistettu, ennen kuin jokaista ruokalajia oli asetettu erilliselle lautaselle, ikään kuin uhriksi. Sitten »juotiin koko päivä ja oltiin työttömiä». Gananderilla on tieto, että Jyrin päivänä uhrattiin maitoa tai kokonaisia maitopyttyjä pyhien puiden alla. Savossa ja Karjalassa vietiin Jyrin päivänä kontillinen piirakoita jonkun uhripuun luo. Siellä tehtiin pihlajainen naula, joka iskettiin uhripuuhun lujasti kiinni, naulaan pantiin sitten kontti riippumaan. Puun juurelle kaadettiin myös juustomaitoa. Jyrin päivänä uhrattiin myös lampaanvilloja.

Ganander sanoo Jyrin olleen kodinhaltija (Hus-Gud), jonka huomassa oli talon perhe ja karja. Eräs kummallinen Jyrin päivän tapa olikin olla antamatta sinä päivänä mitään tavaraa pois talosta. Erään talon isäntä oli ostanut lehmän toisesta talosta ja meni sitä hakemaan. Mutta eipä annettukaan, sanottiin vaan: »Ei tänä päivänä, tulkaa huomenna. Meillä on vanhuudesta asti ollut semmoinen tapa. Jos me nyt annamme, niin meiltä kuolee kaikki lehmät».

Itsellä Jyrin päivä meni aivan normaalisti. Pääsiäistä edeltävä lauantai kun kerta oli joten pääsiäisen merkeissä.

-Lilli-

Lähde:  http://www.taivaannaula.org/blogi/?p=1008

----------------------------------------------------------------------

Shout nights and the day of Jyri

Shout nights on the 13th and 22nd of April, The day of Jyri on the 23rd of April. In a small area at the Savo Summerday (suvipäivä) and the eve of the day of Jyri (23rd of April) is called Shout nights. Those times people used to shout to the woods: "Hyvä Jyrki, Paha Jyrki, pane hurtat kiinni suviöistä talviöihin" (Good Jyrki, Bad Jyrki, keep the dogs hold from summernights to winternights). In the same time they made fires on the hills and shepherds playd their horns. This way they tried to drive away spring hungry wolves from the lands for summertime because the day was the old day when they let the cattle out. For the old folk it was a real celebration to let the cattle out to the field and with affording sacrifice they might get the deceased people to be favourable to their growth of grain and for the cattle.

In the middle of the Ostrobothnia they talked there about "jyrynajo" (the drive of the jyry). The children took bells to their necks on the Day of the Jyri and ran around the house and in the nearby forest keeping loud noise. In the Savo and on the northeast Ostrobothnia there were also adults with the children banging woods together to drive the wolves away. At Satakunta they ate ritualistic meal for the beginning of the seedtime work, the headline of the food was the planting breads which were baked for Christmas. Fishermen knew the perch would start their spawning period.

On the day of Jyri you had to agree with silence. Nobody wasn't allowed to work, chop, make noise or bang the doors. Even the hinges of the doors were greased so they wouldn't creak. People did this all because they tried to avoid summer thunder to visit so the crop wouldn't get hurt. Otherwise they did yell a lot all the time. At the woods you coudn't cut any branch on the day of Jyri, if you did this it would stop all the growing for the whole year. (This is quite incongruity to what it was said earlier but there are different customs in different parts of Finland).

At the south of the Savo they hold sacrifice meal. They brewed beer and cooked food which was put to the table early in the morning but they didn't taste them before every dish were put in their own plates as if sacrificed. Then they "drank all day and didn't work". Granander told at the day of Jyri people would sacrifice milk or even whole milk chunks under the sacred trees.  At Savo and Karjala they took a  knapsack of Karelian pasties to someones sacrifice tree. There they made a nail from the rowan which was hit hard into the sacrifice tree and  in the nail they hang the knapsack. They also poured cheese milk on the roots. On the day of Jyri they also sacrificed sheep wools.

Granader says Jyrki has been houshold deity (Hus-Gud) to whom the house family and cattle were in care of. One peculiar custom on the day of Jyri was not to give any items away from the house. Once one house master bought a cow from another house and went to get the cow. But they didn't give the cow to him but said: "Not today, come back tomorrow. We have had this custom a long time here. If we now give you the cow our all other cows will die".

My the day of Jyri went ordinarily. It was a saturday befor Easter so it went with Easter things.

-Lilli-

Source: http://www.taivaannaula.org/blogi/?p=1008

Ei kommentteja: