19.2.17

Tuomas Kilpi: Blogit ja bloggaaminen / Blogs and blogging

English below

Kilpi, Tuomas
Blogit ja bloggaaminen
readme.fi, 2006
s. 183

Kuvaus Goodreads.com:
Blogit ja bloggaaminen ovat sanoja, joihin jokainen netin käyttäjä on väistämättä törmännyt parin viime vuoden aikana. Blogit ovat merkittävä teknologinen, sosiaalinen ja taloudellinen muutosvoima, joka tekee lukijoista julkaisijoita ja kuluttajista tuottajia. 

Tämä kirja on ensimmäinen kattava suomenkielinen teos blogeista ja bloggaamisesta. Se antaa selkeät ohjeet ensimmäistä blogiaan perustavalle aloittelijalle ja auttaa kokenutta kirjoittajaa hyötymään blogistaan uusilla tavoilla. Hyvä blogimerkintä voi syntyä parissa minuutissa, mutta sen avulla voi saada tuhansia lukijoita ja uusia kävijöitä omille tai yrityksen nettisivuille: näkyvyyttä, arvostusta, kontakteja.

Samalla syntyy aivan uudenlaista liiketoimintaa: lukuisat eri aloilla toimivat yritykset - esimerkiksi Kesko, Google, Microsoft ja SanomaWSOY - ovat äkkiä havainneet blogien olean välttämätön kilpailutekijä. Yhä useampi suomalainen saa palkkaa blogin kirjoittamisesta, ja pienissäkin yrityksissä joudutaan pohtimaan, onko yhtiöllä varaa olla ilman omaa blogiohjeistusta ja -kulttuuria.

Tämä teos kertoo, kuinka blogit voivat olla hyödyksi niin suurissa kuin pienissäkin yrityksissä. Konkreettiset esimerkit yritysbloggauksesta sekä Suomessa että ulkomailla auttavat yrittäjiä ja viestintäalan ammattilaisia hiomaan bloginsa huippukuntoon.

Kirjan mukana tulee CD-ROM, joka sisältää bloggaukseen liittyviä apuohjelmia ja julkaisujärjestelmiä.


Tämä oli yllättävän hyvä kirja. Luin sen opparini lähdemateriaalina. Kauheasti siinä ei lopulta ollut itselleni relevanttia tietoutta, muutama kuitenkin löytyi, mutta kirja oli niin hyvin kirjoitettu, että luin sen siitä huolimatta yhdeltä istumalta loppuun asti. 

Tieto oli toki jo hieman vanhentunutta. Blogit ja bloggaaminen muuttuu yhtä nopeasti kuin mitkä tahansa Internetiin liittyvät asiat. CD-ROMiakaan ei tutkinut enkä taida tutkiakaan.

Ihan mielenkiintoinen katsaus kuitenkin bloggaamisen historiaan jos ei muuten. Kirjassa oli runsaasti myös listattu erilaisia blogeja. Kävin ne kaikki läpi, muutama oli edelleen voimissaan mutta suurin osa oli lopettanut tai kadonnut kokonaan.
Kilpi, Tuomas
Blogit ja bloggaaminen
readme.fi, 2006
p. 183

Description from Goodreads.com:
Blogs and blogging are words which every Internet user has inevitably bumped into in last years. Blogs are significant technological, social and economical dynamic which makes the readers to become publishers and consumers to become producers.

This books is the first extensive work of blogs and blogging in Finnish. It gives you clear introduction on making your first blog and helps the experienced writers to get benefit from their blogs in a new ways. Good blog post can be made in few minutes, but with its help you can have thousands of readers and new visitor in your own or your company's blog: you can get visibility, appreciation and contacts. 

At the same time you are making a totally new business: numerous corporations in different area - for example Kesko, Google, Microsoft and SanomaWSOY - have suddenly found out that blogs are essential for competition. More and more Finns are getting paid by writing a blog and even the small corporations have to really think if they can manage without their own blogging instructions and blogging culture. 

This book tells you on how blogs can become useful in big and small corporations. The concrete examples from Finland and world helps the entrepreneurs and professionals in communications to work on their blogs to get them to the top.

The book includes a CD-ROM containing utility programs and desktop publishing programs about blogging. 


This book was surprisingly good. I read it as my source material for my thesis. It didn't have much relevant content for me, few things only, but the book was so well written that I read it in one stand, nevertheless.

Of course the knowledge was already bit outdated. Blogs and blogging are changing as fast as any other things related to Internet. I didn't even look what the CD-ROM was offering.

It was still a very interesting read about history of blogging, if nothing else. There were a lot of blogs listed in the book. I went them all through, some where still alive and kicking but most of them had quit or some were disappeared as a whole.

Ei kommentteja: