20.2.17

Katja Jalkanen & Hanna Pudas: Rivien välissä - Kirjablogikirja / Between the lines - Book blog book

English below

Jalkanen, Katja & Pudas, Hanna
Rivien välissä - Kirjablogikirja
Avain, 2013
s. 168

Kuvaus Goodreads.com:
Suomessa on noin 150 säännöllisesti päivittyvää kirjablogia, jotka saavuttavat kuukaudessa kymmeniätuhansia lukijoita. Blogistit julkaisevat tuhansia kirja-arvioita, käyvät kiivaitakin kirjallisia keskusteluja ja järjestävät erilaisia tempauksia, kuten plagiointia vastutavan valekritiikin-päivän. Blogistit ovat perustaneet myös paljon huomiota saaneet Blogistanian Finlandia ja Globalia -palkinnot. 

Kirjablogit: lukupäiväkirjoja, kirjallisuuskritiikkiä vai kaikkea kehuvaa hymistelyä sosiaalisen median pyörteissä?

Kirjabloggaajat ovat monien rivien välissä. Kustannustoimittajat ja kirjabloggaajat Katja Jalkanen ja Hanna Pudas tarkastelevat kirjablogien sijoittumista kirjallisuuden kentälle suhteessa kustantamoihin, kirjastoihin, kirjallisuuskeskusteluun, kirjavinkkaukseen sekä sosiaaliseen mediaan.


Tämänkin kirjan luin opinnäytetyön lähdemateriaalina. Tämäkin kirja oli oikein mielenkiintoinen, vaikkakin tässäkin oli jo hieman vanhentunutta tietoa, mutta ei niin paljoa. Asiat ovat enemmänkin vain kehittyneet lisää.

Vaikka tämäkin oli hyvin lyhyt kirja eikä sisältänyt niin paljon varsinaisia ohjeita blogin perustamiseen kuin Kilven Blogit ja bloggaaminen, kesti minulla tämän kirjan lukeminen yllättävän kauan. Aihe oli toki mielenkiintoinen mutta kirja ei ollut mielestäni kovin hyvin kirjoitettu. Välillä tuntui kun se olisi kirjoitettu kovassakin kiireessä ja että sitä ei ehkä oltaisi viimeistelty niin paljon kuin mitä olisi ollut tarve. Myöskään lukujen järjestys ei ehkä ollut vielä hioutunut tarpeeksi selkeäksi.

Mutta kirja oli mielenkiintoinen ja oikein hyvä lähdemateriaali opinnäytetyöhöni.Jalkanen, Katja & Pudas, Hanna
Rivien välissä - Kirjablogikirja
Avain, 2013
p. 168

Description from Goodreads.com:
In Finland, there's about 150 regularly published book blogs which have over ten thousands of readers each month. Bloggers publishes thousands of book reviews, discuss even ardently about literature and make different stunts like false critic day against plagiarism. Bloggers have also made Blogistania Finlandia and Globalia awards which have had a lot of attention.

Book blogs: reading diaries, literature critics or all praising flatter in the turbulence of social media.

Book bloggers are between many lines. Publishing editors and book bloggers Katja Jalkanen and Hanna Pudas are observing where book blogs are ranked in literature field in relations to publishing houses, libraries, literature discussion, book talk and also social media. 


I read this book for my thesis' source material, also. This book was also interesting, although it too had some outdated information, but not so much. Actually, the things have only got improved.

Although, this was very short book and it didn't include really any introductions on how to make your own blog like in Blogs and Blogging by Kilpi, it still took me several days to finish it. The subject was interesting but I don't think the book was that well written. Sometimes it felt like the book was finished in a rush and not as much finished as it should have been. The chapters weren't always in logical order.

But it was interesting and a very good source material for my thesis.

Ei kommentteja: