24.2.17

Read to Succeed / Lue menestyäksesi

English below

Read to Succeed
Toimittanut Joy Court
Facet Publishing, 2011
s. XXX + 257

Kuvaus kirjan takakannesta:

Huoli lasten lukemisesta on kansainvälinen asia jota on korostettu jatkuvasti OECD:n tutkimuksissa. Valtion teot kuten National Curriculumin arvostelussa esiin tullut lukemisen priorisoiminen heijastaa nykyistä huolta Yhdistyneissä Kansakunnissa. Lukeminen on tärkeä taito eikä vain yksilön kehityksen ja elämän eri mahdollisuuksien kannalta vaan myös sosiaalisen yhtenäisyyden ja kehittyneen demokratian kannalta. Julkisten menojen leikkausten aikoina on tärkeää miettiä minkälaisen vaikutus kirjastoilla voisi olla kasvattaessaan lukijoita tulevaisuuteen. 

Tämä kauan kaivattu kirja tarjoaa arvokasta todistessa onnistumisista tähän asti, niin kansallisesti kuin kansainvälisestikin, ja se tarjoaa ideoita tulevaisuuden kehityksille kuin myös inspiraatiota nykyiselle toiminnalle. Kirja kattaa kaikki keinot lasten ja nuorten lukemisen edistämisestä heti syntymästä läpi teinivuosiin asiantuntevien toimijoiden artikkeleiden kautta. 


Tämä oli ihan mielenkiintoinen kirja. Artikkeleiden välillä oli jonkin verran eroavaisuuksia siinä, miten selkeitä ne olivat, mutta suurin osa artikkeleista oli hyvin ja tiiviisti kirjoitettu ja kertoivat selväsanaisesti mitä oli tehty ja miten onnistuttu.

Luin kirjan opinnäytetyötäni varten ja sainkin sieltä muutamia loistavia poimintoja työhöni.

Kielellisesti kirja oli aika selkeää vaikkakin välillä tieteelliset tekstit olivatkin hieman hankalia. Mutta olen selkesti kuitenkin edistynyt huomattavasti myös tieteellisten tekstien lukemisessa englanniksi.

Kirjassa oli hyviä ideoita keinoista lasten lukuinnon lisäämiseksi. Täytyy yrittää muistaa joitain niistä sitten työelämässä. Innostuin kirjan kautta myös hieman nuorisotyöstä. Haluaisin oppia enemmän nuorista ja osata tulla toimeen heidän kanssaa. Mietinkin, pitäisikö sitä käydä jotain nuoriso-ohjaaja koulutusta jossain vaiheessa...
Read to Succeed
Edited by Joy Court
Facet Publishing, 2011
p. XXX + 257


Description from the back cover:

Concern about children's reading is an international issue highlighted by continuing OECD research. Government actions such as the priority given to reading in the review of the National Curriculum reflect current UK concern. Reading is an essential life skill not only for an individual's development and life chances but for social cohesion and a developed democracy. In an era of public spending cuts it is important to reflect upon the impact that libraries can have in growing readers for the future.

This much-needed book provides valuable evidence of successes so far, both nationally and internationally, and offers ideas for future development as well as inspirations for current practice. An edited collection contributed by expert practitioners, it covers all aspects of promoting reading to and with children and young people from birth right trough to teenage years.


This was interesting book. There were some differences between the articles on how clear they were, but most of them were well and tightly written and they told clearly on what had been done and how it succeeded.

I read this book for my thesis and I did get something out of it for my work.

Linguistically the book was quite easy to read, although those scholarly writings were a bit difficult. But I have definitely improved my reading in English even in scholarly publications.

There were good ideas on how to increase the reading pleasure among children. I'll have to remember some of them when in work. Because of the book, I also got little bit exited about working with youths. I would like to learn more about youths and learn how to get along with them. I was thinking even if I should take some youth leader educations at some day...

Ei kommentteja: