12.2.14

Mikko Karvonen alias Onttoni Miihkali - Salainen sotapäiväkirja Itä-Karjalasta 1941-1942

English below

Takakansi:

"Salainen sotapäiväkirja Itä-Karjalasta 1941-1942 on Vienan Karjalasta lähtöisin olevan luutnantti Mikko Karvosen, kirjailijanimeltään Onttoni Miihkali, suorapuheinen sotapäiväkirja jatkosodan alusta aina toukokuulle 1942 saakka. Sen lyhyehkö alkuosa julkaistiin jo syksyllä 1941 nimellä Raatteen tietä Vuonniseen, kunnes se takavarikoitiin. Mutta laajempi loppuosa Raiskatun romantiikan mailla jäi kokonaan sensuurin kynsiin - ja tulee julki ensi kerran vasta nyt.
       Päiväkirjat julkaistaan nyt yhtenä niteenä. Sensuroiduksi jääneessä kirjassaan Karvonen kertoo salaisesta toiminnastaan rajakylissä heinäkuun lopulta 1941 aina toukokuun puoliväliin 1942. Luutnantti Mikko Karvonen toimi tuon ajan tiedustelu-upseerina Itä-Karjalassa Sotilashallinnon varakomentajan everstiluutnantti Ragnar Nordströmin adjutanttina.
       Nämä ainutlaatuiset dokumentit jatkosodan hyökkäysvaiheesta ovat aikakautensa yltiöisänmaallisuuden ja Suur-Suomi -hengen sävyttämiä. Haaveena oli liittää Itä-Karjala Suomeen. Päiväkirjat kertovat matkoista Raatteen tieltä Itä-Karjalaan aina Äänisen rannoille. Nuo matkat ovat täynnä tulta ja taistelua, väsyneitä, hikisiä ja nälkäisiä sotilaita, voiton huumaa ja kirjailijan oman heimon - vienalaisten - riemua mutta myös sodan hävitystä ja kauhua.

Kirjan esipuheen ja Mikko Karvosen pienoiselämäkerran on laatinut Eero Marttinen."


Tämä oli ihan ok. Ei ehkä ihan sitä mitä odotin, mutta mielenkiintoinen kuitenkin. Alun päiväkirjamaisuutta oli hieman vaikea seurata, varsinkin kun ei tiennyt tarpeeksi historian tapahtumista jotka velloivat taustalla. Romaanimaisempi osuus oli mielenkiintoinen kaikkine ihmiskohtaloineen. Ilman karjalaisten tarinoita olisi kylästä kylään siirtyminen voinut olla puuduttavaa luettavaa.

Ymmärrän kyllä erittäin hyvin miksi kirjat joutuivat sensuurin kynsiin.


http://kirjasto.kuopio.fi/covers/max_140x140/c2dc2720-d1c6-4cbe-8c1f-118da40f90f4.png

Back cover:

"Salainen sotapäiväkirja Itä-Karjalasta 1941-1942 (The secret war diary from East Karelia from 1941-1942) is an outspoken war diary from the beginning of Finland's Continuation War to May 1942, written by lieutenant Mikko Karvonen, pseudonym Onttoni Miihkali, who is from Viena, Karelia. The shortish first part was published on autumn 1941 with a name Raatteen tietä Vuonniseen (From Raate road to Vuonninen) until it was seized. But wider last part, Raiskatun romantiikan mailla (In the land of raped romance), was completely under the censorship and was published now at the first time. 
       The diaries are now published together. In book which was expurgated, Karvonen tells about his secret activities in border villages from the end of July 1941 to halfway of May 1942. At that time, Lieutenant Mikko Karvonen was intelligence officer at East Karelia and Ragnar Nordström's, Military Administration Vice Commander's Lieutenant Commander, adjutant. 
       These unique documents from attack phase in Finland's Continuation War are dashed with flag-waving and Great-Finland spirit of the era. The dream was to incorporate East Karelia to Finland. The diaries tells the journeys from Raate road to East Karelia as far as to the shores of Ääninen. Those visits were full of fire and fight, tired, sweaty and hungry soldiers, flush of victories and joy of the writers own clan - Vienans, but also the destruction and horrors of the war.

The preface and the short memoir were written by Eero Marttinen."


This was ok. Not entirely what I had expected but still interesting. The diary part at the beginning was a bit hard to follow because I didn't know enough history and backgrounds behind the actions. The novel part was a little bit more interesting with all its fates. Without those stories of Karelians the visit from village to village would have been very boring to read. 

I understand very well why these books were under censorship. 


Ei kommentteja: