3.4.13

Jean M. Untinen-Auel: Maalattujen luolien maa / Jean M. Untinen-Auel: The Land of Painted Caves

English below

Takakansi:

"Maalattujen luolien maa jatkaa Aylan, hänen miehensä Jondalarin ja heidän pienen tyttärensä Jonaylan tarinaa. Ayla joutuu kohtaamaan aikuisen elämänsä ensimmäiset suuret haasteet. Samalla kun hän opettelee äitiyden taitoja, hän harjoittelee tullakseen Zelandoniksi: henkiseksi johtajaksi ja parantajaksi, joka hallitsee lääkkeiden ja yrttien sekä mielen salat.
   Jean M. Untinen-Auel yhdistää luontaisen kertojanlahjansa vetoaviin, jo miljoonille lukijoille tuttuihin hahmoihin ja uskottavaan kuvaukseen arjesta ihmiskuntamme alkuhetkillä. Suomalaissukuinen Untinen-Auel on myöhäispaleoliittisen kauden merkittävimpiä rekonstruoijia. Hän kirjoittaa eläväksi Aylan aikalaisineen, heidän uskomattomat selviytymistarinansa, kotinsa ja maisemansa, kaipuun kohteensa ja uskomuksensa - aivan kuin se tapahtuisi meille itsellemme."


LUOJAN KIITOS SE ON LOPPU!

Haluatko tietää mikä tässä kirjassa on vikana?

No...


  1. Kirjassa on 842 sivua eikä siinä tapahdu YHTIKÄS MITÄÄN!
  2. Se toistaa samoja asioita uudestaan ja uudestaan.
  3. Se toistaa myös aikaisempien kirjojen tapahtumat.
  4. Kirjassa on tyhmiä ongelmia.
Kirja olisi huomattavasti ohkaisempi jos siellä ei olisi turhaa toistoa koko ajan. Ja olen varma, että kirja olisi ollut tällöin paljon kiinnostavampi.

Miksi pitää käydä joka ikisessä luolassa jotka ovat kaikki samanlaisia? Kirjassa kerrotaan pelkistä samoista luolista eri paikoissa.

Miksi Emon laulua pitää aina lausua tai laulaa koko ajan? Ja ennen kaikkea, miksi se pitää aina kirjoittaa? Se on vain liian pitkä luettavaksi koko ajan uudestaan ja uudestaan.

Ja miksi, kun Ayla tapaa tuntemattoman ihmisen (joita hän tapaa hyvin paljon) on pakko kertoa miten tämä tuntematon heti huomaa miten outo puhetapa Aylalla on, joka kerta! ME TIEDETÄÄN SE JO!

Ja miksi Ayla on vain niin täydellinen koko ajan? Paitsi ettei hän osaa laulaa. Ja hänellä ja Jondalarilla on todella tyhmä ongelma.

Tämä kirja oli vain ajanhukkaa. Miksi sen piti olla niin pitkä? Tarinan idea on ihana! Mutta toivoisin vain, että sen olisi kirjoittanut joku muu.

http://www.kirjaseuranta.fi/Jean_M_Untinen-Auel/Maalattujen_luolien_maa/Maalattujen_luolien_maa.jpgBack cover:

"The Land of Painted Caves continues the story of Ayla, his husband Jondalar and their little daughter Jonayla. Ayla has to encounter the first big challenges of her adult life. She is learning to be a mother and at the same time studying to become a Zelandoni: a spiritual guide and a healer who masters the secrets of the medicines, herbs and mind.
   Jean M. Untinen-Auel combines her natural gift of the narrator to appealing characters which are known for millions of readers and believable descriptions of the weekdays at the beginning of the mankind. Untinen-Auel who is also related to Finns is notable reconstructer of late paleolithic. She writes lively Ayla and her contemporaries, their amazing survival stories, homes and landscapes, their longings and beliefs - just like it would be happening to ourselves."


THANK GOD IT'S OVER!

Would you like to know what is wrong with this book?

Well....


  1. The book has 842 pages but there happens absolutely NOTHING!
  2. It repeats the same things over and over again. 
  3. It repeats almost everything that has happened in the other books also.
  4. There's stupid problems.
The book would be considerably thinner if there wouldn't be so much unnecessary repeating all the time. And I'm sure the book would be more interesting then also.

Why they have to go in every damn cave which are all the same? The book is all about the same caves in different locations.

Why they have to sing or pronounce the song of their goddess all the time? And why it then has to be written again and again? It's just too long to read over and over again. 

And why, when Ayla meets a stranger (and she meets a lot in this book) it's must to say that the stranger noticed her peculiar speaking, every time! WE KNOW THAT ALREADY!

And why is Ayla just so perfect all the times? Except she can't sing. And they have such a stupid problem with Jondalar.

This books was just waste of time. Why it had to be so long? The story is a great idea! But I wish someone else would have written it.


Ei kommentteja: