17.4.11

Virposunnuntai/ Conduct a Finnish Easter

English below


Virposunnuntai

Viikkoa ennen pääsiäistä. Lapset olivat liikkeillä varhain, kulkivat talosta taloon käsissään kirjavilla tilkuilla koristettuja tuoreita pajunvitsoja, virpoja. Talon emännän tavattuaan he virpoivat häntä kaikille suomalaisille tuttujen lorujen tahdissa: "Virvon varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle". (Loruja on myös monen muunlaisia mutta kaikki noudattavat aikalailla samaa kaavaa.) Tapa on kuulunut jo varhaiskristilliseen aikaan, mistä todistaa virpoa-sanan palautuminen muinaisvenäjään. Länsi-Suomessa lapset ovat koonneet »palmuja» eli »pajunkissoja». Savossa on taiteltu lehdettömiä rauduskoivun oksia ja pantu vesiastiaan. Näistä oksista on ennustettu kevään saapumisen nopeutta.

Olen ymmärtänyt, että esim. etelässä virvottaisiin palmusunnuntaina, mutta esim. pohjanmaalla virvotaan vasta pääsiäispäivää edeltävänä lauantaina, lankalauantaina. Kun taas Vakka-Suomessa ei oikeastaan virvota ollenkaan. Nykyään näyttää myös siltä, että virpomis perinne on katoamassa. Itse olen koko päivän odottanut virpojia ovelleni täällä Tampereella enkä ole nähnyt ainuttakaan, en edes kadulla. Enkä usko, että eduskuntavaalitkaan asiaan vaikuttaisi milläänlailla. Pohjanmaalla olen nähnyt muutamia pieniä trulliryhmiä muina vuosina. Harmillista. Se kun on niin kiva perinne.

Tästä alkaa pääsiäisviikko. Kämppä on jo koristeltu ja rairuohokin on jo pitkää ja sinne on ilmestynyt tipuja :)

--------------------------------------------------------------- 

Conduct a Finnish Easter


Week before Easter. Children were early on the move, they went from house to house with fresh willow branches decorated with colourful patches on their hands (and nowdays they usually dress up like witches too). When they met the house mistress they conducted a Finnish Easter to her with the poems all known by the Finnish people: "Virvon varvon, tuoreeks terveeks, tulevaks vuodeks. Vitsa sulle, palkka mulle" ("Virvon varvon, to the fresh health, to the becoming year. Branch for you, gift for me" and then they would give the decorated branch for her and for gift they get nowdays mostly candy, it's like halloween :)). There is many different poems for this but every of them are in same form. The custom has belonged to the early Christians which proofs the recovery of the word "virpoa" to the ancient Russia. In the West of the Finland children gathered "palms" aka "catkins". At Savo they folded leafless silver birch branches and put them in the waterbowl. From these branches they predicted how fast the spring would come.

I've noticed they conduct a Finnish Easter on the Palm Sunday at the south of the Finland and at the Ostrobothnia they conduct a Finnish Easter on the Saturday before the Easter, Holy saturday. Whereas they don't really conduct a Finnish Easter at all at the Vakka-Suomi (pushel finland). And now days it seems the whole tradition is vanishing. I've been waiting the children on my door and I haven't seen anyone, not even on the streets. And I don't believe it would be the cause of the parliamentary elections which are now here in Finland. And I've seen only some small groups of children at the Ostrobothnia on last years. It's a really shame. It's so nice tradition.

This is the beginning of the Easter. I've already decorated our apartment and the easter grass is quite long already and there appears to be a few chicks now :)

Ei kommentteja: