12.4.11

Suviyöt / Summernights

English below


Suviyöt

12. huhtikuuta ja 14. huhtikuuta välisenä aikana. Jossain vanhassa almanakassa 14. huhtikuuta on nimeltään »Suwi-Päiwä». Suviöitä on kolme. Suvipäivän ja suviyön nimitykset selittyvät muistona ikivanhasta pohjoismaisesta vuoden kahtijaosta, mikä näkyy useimmissa vanhoissa suomalaisissa riimukalentereissa. Huhtikuun 14. päivän kohdalla on puu ylenevin oksin, mutta vastaavasti lokakuun 14. päivän kohdalla on puu alenevin oksin. Vuosi siis jaettiin kahteen puoliskoon, suveen ja talveen. Nämä puoliskot taas jaettiin neljännekseen, jotka olivat 13 viikon pituiset. Siten ensimmäinen suvipäivä oli 14. huhtikuuta, keskikesä 13. heinäkuuta, ensimmäinen talvipäivä 14. lokakuuta ja sydäntalvi 13. tammikuuta. »Suwi-Päiwä», eli siis tavallaan ensimmäinen kesäpäivä. Silloin pojat pyysivät tytöiltä suviryyppyä ja laskettiin olevan sata päivää rukiin leikkuuseen.

Suviyöt on tärkeä merkkipäivä eläinkunnalle. Väitettiin, että kalat lähtevät tällöin liikkeelle, kurjet tulevat jo Keski-Pohjanmaalle saakka, ja västäräkki saapuu kurjen siiven päällä. Varis munii ensimmäisen munansa. Lounaissuomalaisissa kylissä oli tapana, että paimenet kulkivat varhoin aamulla ja soittelivat leppätorvilla ja pukinsarvilla. Sanottiin, että »paimenet soittivat suden suun kiinni».

Eipä ulkona vielä oikein kesältä näytä. Lunta ei tosin olisi enää paljoakaan ellei sitä olisi kasoissa vielä niin paljoa. Toivon mukaan olisi nyt edes kesäkuuksi sulaneet. Plussan puolella ollaan kuitenkin aika lailla koko ajan. Kauniita päiviäkin on ollut.

Kyllä se kesä sieltä tulee!

-Lilli-

Lähde: http://www.taivaannaula.org/blogi/?p=1008

--------------------------------------------------------------------------

Summernights

Between on the 12th of April and 14th of April. In some old calendars 14th of April is called "Suwi-Päiwä" (Summer Day). There's three summernights. Summerday and summernight are coming from the ancient Nordic heritage of bifurcation of the year which you can see in most of the old finnish rune calendars. In the mark of 14th of April there is a tree with high branches but not until the 14th of October there is a tree with low branches. The year was cut out into two halfs, summer and winter. These halfs were cut out into quarters which were 13 weeks long. So the first summerday was on 14th of April, midsummer on 13th of July, the first winterday was on 14th of October and midwinter was on 13th of January. "Suwi-Päivä" (Summer Day) was kind of the first day of summer. On that time boys used to ask girls for summer drink and people were counting it would be hundred days until rye would be cut.

Summernights are important event for animalia. It was claimed the fish would start their moves these times and cranes would be all the way of the Middle of Pohjanmaa and wagtail would be coming on the crane's wing. Crow would lay its first egg. It was a custom for villages in the southwest of Finland  herds walking around an early morning and playing pipes made of alder and bucks horns. It was said "paimenet soittivat suden suun kiinni" (Herds were playing the wolves mouth shut).

It doesn't look like a summer out there. Although there wouldn't be snow that much anymore if there weren't so many of those huge snow piles. I hope they melt before June. But we are in the plus degrees almost all the time. There has been a beautiful days too.

The summer will come eventually!

-Lilli-

Source: http://www.taivaannaula.org/blogi/?p=1008

Ei kommentteja: