22.5.17

Ritva Kolho: Hyödyttäväistä ja opettavaista historiata - Uudenkaupungin kirjaston 150 vuotta

English below

Kolho, Ritva
Hyödyttäväistä ja opettavaista historiata: Uudenkaupungin kirjaston 150 vuotta

Uudenkaupungin kaupunki, 2011
s. 175

Kuvaus takakannesta: 
Uudenkaupungin kaupunginkirjasto on aloittanut toimintansa vuonna 1861, maamme kansallisen heräämisen aikana. Siitä se on kirkonsakastin ullakon muutamasta kirjasta laajentunut kaupungin parhaalle paikalle, kaikkien kaupunkilaisten olohuoneeksi, tiedon, taidon ja taiteen taloksi.

Kaupunginkirjaston 150 vuoden taipaleeseen on kuulunut tuulta ja tuiskua, mutta myös pitkiä hyvän myötätuulen ja tyvenen kausia. Kirjaston toiminta on heijastellut suoraan koko kaupungin elämää. Varsinkin suuret muutokset - uusien asukkaiden ryntäys kaupunkiin 1970-luvulla ja lamavuodet 1990-luvulla - ovat näkyneet välittömästi kirjaston toiminnassa.

Kaupungin viime vuosien talousongelmat ovat vaikuttaneet kirjastoon: pienet lähikirjastot on lakkautettu. Myös liitoskuntien kirjastojen lyhyet historiikit sisältyvät tekstiin.

Uudenkaupungin kaupunginkirjasto on kuitenkin modernisti edelleen mukana tämän vuosituhannen verkostoitumisen kehityksessä ja valmistelee nyt juhlavuotenaan liittymistä osaksi maakunnallista Vaski-kirjastoverkkoa.


Olin työharjoittelussa Uudenkaupungin kirjastossa. Sain sieltä kirjan myös itselleni, Uudenkaupungin kirjaston historiikin. Sain sen vihdoin luettua.

Kirja oli mielenkiintoinen varsinkin näin kalantilaisena. Kirjassa vilahteli paljon tuttuja nimiä, mutta hyvin paljon sain myös tietää asioita joita en koskaan ollut tiennyt ennestään omista kotikirjastoistani.

Kirjan mukana oli ehkä hieman hankala pysyä ajoittain koska ajanjaksot pomppivat eteen ja taaksepäin, mutta toisaalta, en olisi myöskään pystynyt sanomaan missä järjestyksessä kirja olisi sitten pitänyt kirjoittaa jotta siitä olisi saanut luettavamman.

Kuvat olivat kyllä tämän kirjan parasta antia ja niitä olikin paljon! Muutenkin kirjan ulkoasu oli erittäin miellyttävä.Kolho, Ritva
Hyödyttäväistä ja opettavaista historiata: Uudenkaupungin kirjaston 150 vuotta

Uudenkaupungin kaupunki, 2011
p. 175

Description from the back cover:
Uusikaupunki library started its operation on 1861, during the national awakening. It has expanded from few books at attic of church's vestry to be placed on the best place in city, to be the living-room of the citizens, the house of knowledge and art.

There's been wind and storms in library's 150 year journey but there's also been long and good downwind and serene. The library has reflected the city life. Especially when in big change - the rush of new citizens in 1970's and the years of recession at 1990's - has shown in the operations of the libary.

The last years economic problems in the city has affected also the library: small libraries have been closed. There's also the short histories of these libraries included into the text.

Uusikaupunki library is still playing along with a modern touch in this millennium's networking development and the library is organising its jubilee year by including itself into provincial library network, Vaski.


I made my internship at Uusikaupunki library. They gave me this book. The history of Uusikaupunki library. And I finally read it.

The book was very interesting, especially for me, as I am from Kalanti. There were lot of familiar names in the book but there were also a lot of things which I didn't know about my home libraries.

It was little bit difficult to keep going with the book because the timeline was jumping forward and backward all the time, but on the other hand, I don't have a solution how the book should have been organised to be more readable, either.

Pictures were the best thing about this book and there were lot of them! The look of this book was also very pleasant.

Ei kommentteja: